To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Pieśni nie tylko święte.
Tradycja muzyczna Podlasia.

  Dawniej śpiew był powszechną formą ekspresji mieszkańców wsi. Dzisiaj w wielu domach zastąpiły go radio, telewizja, magnetofon. Aby całe bogactwo tradycyjnej kultury muzycznej nie zaginęło potrzebni są ludzie, którzy przechowają je w swojej pamięci i przekażą innym. Takich ludzi na Podlasiu gromadzą wiejskie zespoły śpiewacze, które utrwalają dawne pieśni i obrzędy, zbierając je, odtwarzając i wykonując podczas lokalnych przeglądów i wszelkich uroczystości, a także podczas zwykłych spotkań towarzyskich i rodzinnych. Dzięki nim znamy dzisiaj przebieg i oprawę muzyczną dawnych obrzędów i obyczajów. Dzięki nim także młodzież zaczyna sięgać do własnych korzeni i źródeł swojej kultury.

  Seria nagrań, którą oddajemy w Państwa ręce ma na celu przedstawienie różnorodności repertuaru zespołów śpiewaczych wschodniego Podlasia, a zarejestrowane na niej pieśni są jedynie demonstracją różnych gatunków śpiewów, których bogactwo jest tu ogromne. Niemniej wybrane zostały utwory najpiękniejsze i najbardziej lubiane przez wykonawców.

  Większość pieśni, zarówno te religijne czyli święte, jak i świeckie mają przyporządkowane tradycją miejsce w czasie i przestrzeni, wymagają określonej, szczególnej oprawy muzycznej, jaką na terenie Podlasia jest głównie śpiew.


  

MC nakład wyczerpany

Uż leżyt smertiu usplennyj
Kuje zazula
Stoit hora wysokaja


  

MC nakład wyczerpany

Tam u poli werba
Skorbnaja mati
Sydyt zajczyczok