To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

RODYNA

   Zespół ¶piewaczy Rodyna ze wsi Dubiażyn istnieje od 1991 roku. Powstał z inicjatywy mieszkańców wsi, Zwi±zku Ukraińców Podlasia oraz Urzędu Gminy Bielsk Podlaski. Dubiażyn – wie¶ położona na terenie gminy Bielsk Podlaski - to miejsce bardzo roz¶piewane i bogate w ukraińskie tradycje. Obecnie w zespole ¶piewaj± także mieszkańcy s±siednich wsi: Koszki, Podbiele, Knorydy i Mokre.
   W zespole w naturalny sposób następuje przekazywanie tradycji młodszemu pokoleniu, ¶piewa w nim bowiem kilka pokoleń wykonawców (od 13 do 80 lat). Rodyna kultywuje folklor swojej okolicy. W repertuarze zespołu s± obrzędy (wesele, chrzciny, dożynki, zwyczaje zwi±zane z Bożym Narodzeniem i Wielkanoc±), pie¶ni obrzędowe, liryczne, żartobliwe i religijne.
   Zespół wielokrotnie brał udział oraz otrzymywał nagrody na regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych festiwalach i konkursach. Przedstawiał tradycyjn± kulturę swego regionu w wielu miastach Polski, Belgii, Francji oraz na Ukrainie. Brał udział w licznych nagraniach programów telewizyjnych oraz radiowych.

RODYNA
  

CD czasowo niedostępne