To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

RITMODELIA

   Założenie w 2003 roku grupy perkusyjnej Ritmodelia było efektem fascynacji kilku warszawskich muzyków brazylijską sambą uliczną – jej rytmem, żywiołowością a w szczególności siłą wyrazu. Wkrótce okazało się, że tworzenie własnych rytmów jest o wiele bardziej ciekawe i nośne niż odtwarzanie obcych tradycji. Rytmy etniczne, wywodzące się z Brazylii, Karaibów czy Afryki stały się dla perkusistów z Ritmodelii inspiracją i punktem wyjścia do tworzenia autorskich kompozycji.
   Zespół współtworzą profesjonalni i aktywni perkusiści i "przeszkadzajkarze", którzy na co dzień grają i nagrywają z najbardziej znanymi wykonawcami, zespołami i orkiestrami polskiej sceny muzycznej. Poszczególni muzycy Ritmodelii są uznanymi wykonawcami muzyki klasycznej, jazzowej, folkowej, awangardowej i rozrywkowej w tym: rocka, popu, soulu, r’n’b, hip-hopu, reggae, salsy... Dzięki doświadczeniu i znajomości tak odmiennych stylów muzycznych program Ritmodelii jest bardzo różnorodny i stale rozwija się i wzbogaca o nowe pomysły.
   Podstawową ideą zespołu jest jego mobilność, czyli możliwość przemieszczania się, tańczenia i wykonywania choreografii w trakcie grania. Zespół gra na brazylijskich bębnach i instrumentach perkusyjnych, takich jak: surdo, werble caixas, repinique, chocalho, dzwonki agogo, cuica i wielu innych, które zostały wymyślone do grania w marszu na paradach. Dlatego specjalnością Ritmodelii są wszelkiego rodzaju przemarsze i happeningi. Swoboda ruchu umożliwia także żywiołowe występy w klubach tanecznych i na festiwalowych scenach.
   Ritmodelia występuje najczęściej w składzie 7 osób ale przy licznych projektach specjalnych skład powiększał się nawet do kilkudziesięciu muzyków. Zespół często współpracuje z grupami tancerzy i teatrami ulicznymi. Ma na koncie setki występów: happeningów ulicznych, koncertów klubowych i festiwalowych oraz nagrań telewizyjnych. Gra zawsze z niesamowitą energią, radością, ciekawie i do tańca.
   Do najciekawszych dotychczasowych występów Ritmodelii zaliczają się: koncert na EXPO 2008 w Saragossie, występy na Festiwalu Kultury Żydowskiej 2007 z Frankiem Londonem i jego Klezmer Brass All Stars, na Festiwalu Teatralnym Malta 2006 i Wrocław Non Stop 2006, oraz współpraca z Marią Peszek i wspólny koncert na festiwalu Top Trendy 2009.

   Ritmodelia percussion group was founded in 2003 as a result of several Warsaw based musicians’ fascination with Brazilian street samba – its rhythm, vividness and the power of expression. It soon turned out that creating own rhythms is far more interesting and rewarding than copying foreign traditions. Ethnic rhythms from Brazil, the Caribbean and Africa inspired Ritmodelia to make their own pieces of music.
   The band is made up of professional and active drummers and percussionists, who otherwise perform and record with the most famous performers, groups and orchestras in Poland. All the band members are acclaimed classical, jazz, folk avant-garde and pop musicians who play rock, soul, R&B, hip hop, reggae and salsa. Thanks to their experience and expertise in various music genres Ritmodelia’s music is versatile, constantly developing and full of fresh ideas.
   The basic idea behind the band is it’s mobility – the ability to move, dance and perform choreography while playing. The group plays Brazilian drums and percussion instruments such as surdo, snare drums, caixas, repinique, chocalho, agongo bells, cuica and many others invented to be used while marching at parades. That is why Ritmodelia specializes in all kinds of marches and happenings. Thanks to its mobility the band’s dance club and festival shows are spontaneous and unrestrained.
   Ritmodelia is usually a 7-piece band, but during various special projects it grew up to dozens of members. The band often collaborates with dance groups and street theatres. It has already played hundreds of shows – street happenings, club concerts, festival performances and TV programs. They are always energetic, joyful, interesting and danceable.
   The most interesting Ritmodelia’s performances include: a concert at Expo 2008 in Saragossa, a show with Frank London and his Klezmer Brass All Stars at the Jewish Culture Festival in 2007, a performance at Malta Theatre Festival in 2006 and Wroclaw Non Stop in 2006, as well as the collaboration with Maria Peszek and accompanying her at the Top Trendy 2009 Festival.

IT'S NOT BATUCADA!
  

CD - 30 zł Dodaj do koszyka