To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę


Pieśni weselne i muzyka instrumentalna ze wsi Lavonpal i okolic
nagrania Siarhieja Paniznika 1968-1969

Kovcheg 2016

CD czasowo niedostępne

 1. Ды пайшло сонійка па-за лесейку Zachodzi słoneczko za las The sun sets behind the woods
 2. Баярачка, спадманачкі вы мае Bojarze, zwodziciele wy moje Bridesmaids, you are mine cheats
 3. Палівая ябланка Jabłonka w polu Field apple tree
 4. Пераксціся, мой брацетка, ў парозе Przeżegnaj się w progu mój braciszku Sain yourself on the verge, my brother
 5. Хадзі, дачушка, будзім вячэраць з табою Chodź córeczko, będziemy jeść kolację z tobą So come, my dear daughter, we'll be dining with you
 6. Ды дай жа Божа табе Niech Bóg Ci da May God give you
 7. Пасьпішайся, Генічка (фрагмент) Śpiesz się Geniczka (fragment) Hurru up, Genichka (fragment)
 8. Ды выйдзем, паслухаем Wyjdziemy, posłuchamy Let us come out and listen
 9. Вы госьцікі любыі мае, просім вас Kochani goście, prosimy Was Our blessed guests, come in
 10. Проша, госьцікі, проша Proszę, goście, proszę Please, guests, come in
 11. Ай, бела свацця, бела Aj, biała swatka, biała What a white matchmaker
 12. Ды высок сваток, высок Wysoki swat, wysoki So tall matchmaker, so tall
 13. Ці любіш, сваточак, парасяцінку Swacie, czy lubisz wieprzowinę Do you like young pork, matchmaker?
 14. Хваліўся сваточак сваей жаною Chwalił się swat swoją żoną Matchmaker show off his wife
 15. Ды паедзем мы дамов Pojedziemy do domu So let us come home
 16. Марш для маладых "за стол" Marsz dla pary młodej "zaproszenie za stół" Marsh for newlyweds "Invitation to the table"
 17. Вальс "Літоўскі" - 1 Walc "Litewski" - 1 Waltz "Litousky" - 1
 18. Полька "Танцуй, весяліся" Polka "Tańcz, wesel się" Polka "Go dance, go celebrate"
 19. "Кацюша" (муз. М. Блантэра) "Kaciusza" (muz. M. Blanter) "Katyusha"
 20. Вальс "Чурылаўскі" Walc "Czuryłowski" Waltz "Churylausky"
 21. "Вальс пра вальс" (муз. Э. Калманоўскага) "Walc o walcu" (muz. E. Kalmanowski) "Waltz about waltz"
 22. Вальс "На сопках Маньчжурыі" (муз. І. Шатрова) Walc "Na wzgórzach Mandżurii" (muz. I. Szatrow) Waltz "On the hills of Manchuria"
 23. Факстрот "Маленькая Мары" (паводле французскай песні) Foxtrot "Mała Mary" (wg francuskiej melodii) Foxtrot "The little Mary" (based on French song)
 24. Вальс "Златые горы" Walc "Złote góry" Waltz "Zlatyja hory / A great wealth"
 25. Вальс "Літоўскі" - 2 Walc "Litewski" - 2 Waltz "Litousky" - 2
 26. Кракавяк Krakowiak Cracovienn
 27. Марш "як дораць маладую" Marsz "jak dają prezenty młodej" Marsh "When a bride is endowed"
 28. Пайшла цёшча к зяцю ў госьці (народная песня на тэкст верша Я. Коласа "Зяць і цёшча") Poszła teściowa w gości do zięcia (pieśń ludowa z tekstem Jakuba Kolasa "Zięć i teściowa") Mother-in-law went to visit son-in-law
 29. Вот, паслухайці, людзі ("гутарка пра Страшны суд, фрагмент") Posłuchajcie ludzie (gawęda o Sądzie Ostatecznym, fragment) People, listen to this (talks on the Last Judgement, fragment)
 30. Полька "на лён" Polka "na len" Polka "To have the flax"

BY: Вясельныя песні і найгрышы вёскі Лявонпаль і яе наваколляў (у запісах Сяргея Панізніка 1968-1969 гадоў)

PL: Pieśni weselne i muzyka instrumentalna ze wsi Lavonpal i okolic (nagrania Siarhieja Paniznika 1968-1969)

EN: Wedding songs and instrumental tunes of Leonpole village and its surroundings (recorded by Siarhei Paniznik during 1968-1969)Płyta prezentuje weselną tradycję muzyczną (śpiew solowy oraz muzykę instrumentalną) białoruskiego Pojezierza. Właściwe tej tradycji utwory zostały nagrane przez białoruskiego poetę i etnografa Siarhieja Paniznika w latach 1968-1969 we wsi Lavonpal (nad rzeką Dźwiną blisko granicy białorusko-łotewskiej) i okolicach.

Pieśni zawarte na płycie odzwierciedlają treść i charakter obrzędu weselnego, określanego na tym obszarze mianem "swadźba". Obszernie przedstawione pieśni zaręczynowe, pieśni śpiewane podczas ubierania panny młodej, oczekiwania na przyjazd pana młodego, wyprawiania pary młodej, żartobliwe pieśni skierowane do swatki i swata.

Bogato przedstawiona muzyka instrumentalna odzwierciedla prawdziwy przebieg wesela, podczas którego utwory zostały nagrane. Kapela w składzie skrzypce, klarnet, harmonia, bęben oprócz rytualnych marszów weselnych oraz miejscowych tańców (krakowiak, polka, walc) prezentuje także popularne utwory (np. Na wzgórzach Mandżurii).

Wydawnictwo zawiera buklet z krytyczną adnotacją autorstwa białoruskiej etnomuzykolog Tacciany Biarkowicz, teksty pieśni zawartych na płycie, wiadomości o wykonawcach, zdjęcia z archiwum Siarheja Paniznika.

Płyta powstała dzięki prywatnej inicjatywie młodego białoruskiego muzyka Siarheja Douhuszawa przy wsparciu finansowym przyjaciół z Czech i jest drugą płytą ukazującą muzyczny folklor tego regionu (Pierwsza płyta "Pad jasnu zarnicu. Tradycyjnyja pies’ni Miorszczyny" była wydana w 2013 r. przez wydawnictwo "Kovcheg").

Zakończeniem projektu było odwiedzenie przez kierownika wydawnictwa pani Eugenii, na której weselu w 1969 r. dokonane były nagrania. Należy się spodziewać, że niedługo będzie można się cieszyć większą liczbą płyt odradzającego się wydawnictwa muzycznego folkloru białoruskiego.

Nasta Niakrasava