To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

PIE¦NI Z KOŻYNA
Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia

CD - 37 zł Dodaj do koszyka

 1. Idi doszczyku (ohulka - pie¶ń wiosenna)
 2. O pasieniu i ¶piewaniu
 3. Posieju ja ohuroczki (pie¶ń liryczna)
 4. Dolina, dolinuszka (pie¶ń liryczna)
 5. Noczka tychuseńka (pie¶ń liryczna)
 6. O pie¶ni "Iszli Lachi na try trachi"
 7. Iszli Lachi na try trachi (pie¶ń liryczna)
 8. O wołoce
 9. Oj, czyja to wołoka (pie¶ń żniwna)
 10. O perepelici
 11. Poszła mati na sioło (pie¶ń taneczna, tzw. hreczaniki)
 12. Kowała zazula (pie¶ń weselna)
 13. Steletsia ziele (pie¶ń weselna)
 14. Zelony jawuor (pie¶ń weselna)
 15. Oj, tam na dworie (pie¶ń weselna, sieroca)
 16. O pie¶ni "Kolesom soneczko"
 17. Kolesom soneczko (pie¶ń weselna)
 18. O weselnych pieni±dzach
 19. Chodi matulu (pie¶ń weselna)
 20. Oj, kazała ż ty (pie¶ń weselna)
 21. Oj, czyji to prydanoczki (pie¶ń weselna)
 22. O współczesnym weselu
 23. My do was pryjiechali (pie¶ń weselna)
 24. Ne żurysia Nadieczko (pie¶ń weselna)
 25. O kolędowaniu
 26. A w pana Karola (koladka - pie¶ń życz±ca)
 27. Oj, jasna, krasna (koladka - pie¶ń życz±ca)
 28. O kolędzie dla dziecka
 29. Oj, po pryzbonci (koladka - pie¶ń życz±ca)
 30. Werba, werba (pie¶ń liryczna)
 31. Ach, wy diewicy, krasawicy (pie¶ń liryczna)
 32. O "Tumbie"
 33. Stawtie uszki na makuszki (przy¶piewki)
 34. Oj, do domu, bałamuto (pie¶ń żartobliwa)
 35. O pie¶ni "Oj, do domu, bałamuto"
 36. Dolina, dolinuszka (grupa Południce)
 37. Ach, wy diewicy, krasawicy (grupa Południce)
 38. Oj, po pryzbonci (grupa Południce)

   Materiał muzyczny zaprezentowany na płycie to pie¶ni ¶wieckie. Znajduj± się tutaj zarówno utwory obrzędowe, jak i liryczne, które panie Maria Denisiuk oraz Maria Jakimiuk, bohaterki tej płyty, ¶piewaj± najchętniej. Znalazły się tu m.in.: wesnianka "Idy doszczyku", pie¶ń żniwna "Oj czyja to wołoka", bogaty i różnorodny wybór pie¶ni weselnych, koladki - pie¶ni życz±ce ¶piewane młodemu małżeństwu i pierwszemu dziecku, jakie im się urodziło. Nie zabrakło też utworów lirycznych - miłosnych i żartobliwych oraz przy¶piewek. Ważnym elementem płyty s± również komentarze wykonawczyń do ¶piewanych utworów i sytuacji, w jakich je wykonywano.

Utwory 1-35 w wykonaniu Marii Denisiuk i Marii Jakimiuk (utwór nr 15 solo Marii Denisiuk) zostały zarejestrowane w Kożynie w listopadzie 2011.

Utwory 36-38 w wykonaniu grupy Południce nagrano w kwietniu i listopadzie 2011 r. W nagraniach udział wzięły: Anna Błachno, Julita Charytoniuk, Bożena Gawryłkiewicz, Urszula Komsta, Maria Łazor, Magdalena Wieremiejuk, Maria Żynel.

   Południce to nieformalna grupa, ¶piewaj±ca ze sob± od połowy 2008 roku. Wykonuje głównie pie¶ni polskie i ukraińskie. W ostatnim czasie skupia się na repertuarze podlaskim z południowej Białostocczyzny m.in. ze wsi Kożyno, staraj±c się zachować lokalny styl wykonawczy.