To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Polskie Radio Dzieciom vol.2
JULIAN TUWIM

Polskie Radio 2007

CD czasowo niedostępne

 1. Dziecko z matką (1982)
 2. Wstęp do audycji Elżbiety Huton
  Teatr szkolny (1974)
 3. Abecadło (1974)
 4. Lokomotywa (1974)
 5. Rzeczka (1974)
 6. Okulary (1974)
 7. Okulary (1979)
 8. Zosia Samosia (1974)
 9. Zosia Samosia (1979)
 10. O panu Tralalińskim (1984)
 11. O panu Tralalińskim (1998)
 12. O panu Tralalińskim (1979)
 13. Słoń Trąbalski (1983)
 14. Kotek (1974)
 15. Kotek (1979)
 16. Ptasie plotki (1983)
  na chór a cappella op. 33
 17. Ptasie plotki (2003)
 18. Mowa ptaków (1974)
 19. Ptasie Radio (1954)
 20. Spóźniony słowik (1974)
 21. Spóźniony słowik (1998)
 22. Ptak (1986)
 23. Ptak (1983)
 24. Brzózka kwietniowa (1958)
 25. Rok i bieda (1993)
  na chór a cappella, op. 33
 26. Dwa wiatry (1974)
 27. Cuda i dziwy (1974)
 28. W aeroplanie (1975)
 29. Taniec (2003)
 30. Skakanka (1985)
 31. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci (1952)
 32. Idzie Grześ (2003)
 33. Rzepka (1971)
 34. Pstryczek (1979)
 35. Nauka (1991)
  Bonus:
 36. Ptasie Radio (1972)
 37. Lokomotywa (1984)

   Kolejna płyta z serii Polskie Radio Dzieciom zawiera najpiękniejsze utwory autorstwa Juliana Tuwima recytowane przez wybitnych aktorów i śpiewane przez wybitnych artystów. Swoich głosów udzielają tu m. in.: Irena Kwiatkowska, Magdalena Zawadzka, Wieńczysław Gliński, Marian Kosiniak, Andrzej Bogucki, Anna Seniuk, Wiktor Zborowski, Jadwiga Rappe, Alicja Majewska, Stanisława Celińska, Krystyna Królówna, Władysław Kowalski, Ryszard Barycz, Elżbieta Kępińska, Małgorzata Niemirska, Krzysztof Kolberger i Jerzy Zelnik.

wykonawcy:1. Dziecko z matką
   (fragment wiersza Lokomotywa) z audycji Hanny Zawiślak "O twórczości dla dzieci"
2. Wstęp do audycji Elżbiety Huton
   Teatr szkolny
   Wieńczysław Gliński
3. Abecadło
   Z audycji Elżbiety Huton "Teatr szkolny"
   Magdalena Zawadzka, Wieńczysław Gliński, Marian Kociniak
4. Lokomotywa
   Z audycji Elżbiety Huton "Teatr szkolny"
   Andrzej Bogucki, Chór Czejanda,
   zespół instrumentalny pod kier. Zbigniewa Turskiego
   muzyka - Zbigniew Turski
5. Rzeczka
   Z audycji Elżbiety Huton "Teatr szkolny"
   chór dziecięcy
   muzyka - Witold Lutosławski
6. Okulary
   Z audycji Elżbiety Huton "Teatr szkolny"
   Marian Kociniak, Wieńczysław Gliński
7. Okulary
   Kazimierz Kowalski - bas,
   zespół wokalno-instrumentalny Jacka Mikuły
   muzyka - Jacek Mikuła
8. Zosia Samosia
   Z audycji Elżbiety Huton "Teatr szkolny"
   Magdalena Zawadzka, Marian Kociniak
9. Zosia Samosia
   Halina Kowalska, Igor Śmiałowski
   zespół muzyczny Włodzimierza Korcza
   muzyka - włodzimierz Korcz
10. O panu Tralalińskim
     Z audycji "Podróże z panem Tuwimem" w reżyserii Marka Kuleszy
     Anna Seniuk, Wiktor Zborowski
     oraz dzieci: Monika Bezak, Magda Utlińska i Rafał Buczyński
11. O panu Tralalińskim
     Bożena Harasimowicz - sopran
     Krystyna Pyszkowska - fortepian
     muzyka - Witold Lutosławski
12. O panu Tralalińskim
     Alicja Majewska - śpiew
     z tow. zespołu wokalnego Aura oraz
     zespołu instrumentalnego Włodzimierza Korcza
     muzyka - Włodzimierz Korcz
13. Słoń Trąbalski
     Z audycji Iwony Malinowskiej w opracowaniu Emilii Stawskiej "Był sobie słoń"
     Stanisława Celińska, Krystyna Królówna, Władysław Kowalski, Ryszard Barycz
14. Kotek
    Z audycji Elżbiety Huton "Teatr szkolny"
    chór dziecięcy
     muzyka - Witold Lutosławski
15. Kotek
     Edward Fetting - śpiew
     Stanisław Syrewicz - preparowany fortepian
     muzyka - Stanisław Syrewicz
16. Ptasie plotki
     na chór a cappella op. 33
     Chór Państowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, pod dyrekcją Grzegorza Rubina
     muzyka - Henryk Mikołaj Górecki
17. Ptasie plotki
     Jadwiga Rappe - alt
     Maja Nosowska - fortepian
     muzyka - Witold Lutosławski


18. Mowa ptaków
    Z audycji "Spotkanie z poezją"
     Kazimierz Rudzki - recytacja
19. Ptasie Radio
     Henryk Ładosz - recytacja
20. Spóźniony słowik
    Z audycji Elżbiety Huton "Teatr szkolny"
    Magdalena Zawadzka, Wieńczysław Gliński, Marian Kociniak
21. Spóźniony słowik
     Bożena Harasimowicz - sopran
     Krystyna Pyszkowska - fortepian
     muzyka - Witold Lutosławski
22. Ptak
     Krzysztof Kołbasiuk - recytacja
23. Ptak
     Chór Państowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, pod dyrekcją Grzegorza Rubina
     muzyka - Henryk Mikołaj Górecki
24. Brzózka kwietniowa
    Z audycji "Zaproszenie na wielkanocny mazurek" w reżyserii Jerzego Kierata
     Stanisław Jasiukiewicz - recytacja
25. Rok i bieda
     na chór a cappella, op. 33
     Chór "Rezonans" ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Legnicy, pod dyrekcją Marii Sycz
     muzyka - Henryk Mikołaj Górecki
26. Dwa wiatry
     Elżbieta Kępińska - recytacja
27. Cuda i dziwy
    Z audycji Haliny Korn "Wiersze dla dzieci"
    Elżbieta Kępińska, Małgorzata Niemirska, Krzysztof Kolberger, Jerzy Zelnik
28. W aeroplanie
     Irena Kwiatkowska - recytacja
29. Taniec
     Jadwiga Rappe - alt
     Maja Nosowska - fortepian
     muzyka - Witold Lutosławski
30. Skakanka
     Sławomira Łozińska, Joanna Wizmur, Marek Obertyn, Lech Mackiewicz, Jacek Sas-Uhrynowski
31. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci
     Irena Kwiatkowska - recytacja
32. Idzie Grześ
     Jadwiga Rappe - alt
     Maja Nosowska - fortepian
     muzyka - Witold Lutosławski
33. Rzepka
     Wieńczysław Gliński - recytacja
     Franciszka Leszczyńska - fortepian
34. Pstryczek
     Irena Kwiatkowska - śpiew,
     zespół instrumentalny pod kierunkiem Macieja Śniegockiego
     muzyka - Maciej Śniegocki
35. Nauka
     Andrzej Ferenc - recytacja

     Bonus:
36. Ptasie Radio
     Irena Kwiatkowska - recytacja
37. Lokomotywa
     Z audycji "Podróże z panem Tuwimem" w reżyserii Marka Kuleszy
     Anna Seniuk, Wiktor Zborowski
     oraz dzieci: Monika Bezak, Magda Utlińska i Rafał Buczyński