To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Muzykanci
MUZYKANCI

(Wyd. J. Słowińskiego, Zakopane - Kraków 1999/2000)

CD nakład wyczerpany

 1. Kare konie (Lubelskie)
 2. Pieśń weselna (Mazowsze)
 3. Oberek wielkopolski
 4. Polka bez nogę (Krośnieńskie)
 5. To moja dziewczyna (Ruś Czerwona)
 6. Czekaj Janku (Warmia)
 7. Z góry jedź (Galicja)
 8. Hucułki
 9. Pierwsza godzina (Kurpie/Podhale)
 10. Hora (Mołdawia)
 11. Icek z Kołomyi
 12. Czardasz (Słowacja)
 13. Matulu moja (Kurpie)
 14. Olahos (Siedmiogród)
 15. W lesie, w Malinówce (Lubelskie)
 16. A u jawora (Kurpie)
 17. Posłuchajże wierny ludu (Lubelskie)

Szanowni Państwo,
  Chcemy podzielić się tym, co nas wzrusza, zachwyca i niepokoi. Inspiracje czerpiemy z kilku źródeł. Korzystamy ze zbiorów Oskara Kolberga i innych dziewiętnastowiecznych etnografów, ze śpiewników kościelnych, druków ulotnych (aż po współcześnie wydawane), własnych nagrań terenowych, motywów nauczonych bezpośrednio od wiejskich muzykantów w czasie spotkań i podróży, publikowanych i niepublikowanych nagrań Instytutu Sztuki PAN, Polskiego Radia i osób prywatnych. Do repertuaru każdy z nas wnosi własne upodobania i fascynacje. Melodie i pieśni, zaproponowane do wspólnego wykonania, przez długi czas gramy do tańca i do słuchu w najprostszej formie, charakterystycznej dla danego regionu poprzez brzmienie instrumentów lub zaśpiew. Po pewnym czasie, gdy nabiorą one odpowiedniego dla siebie tempa (“pod nogę”), wyrazu, wielogłosu, na tak “ogromnym” materiale dokonujemy aranżacji. W zwartej formule koncertu staramy się przywołać i zachować pierwotną energię tańca i urodę pieśni. Koncerty poszerzamy często o zabawę taneczną; uczymy tradycyjnych tańców polskich, czasem węgierskich, litewskich, bretońskich. Obok inspiracji tradycyjną muzyką polską różnych regionów, nawiązujemy do muzyki Karpat, mniejszości słowiańsko-języcznych zamieszkujących teren II Rzeczypospolitej, ponadto galicyjskich Żydów i Romów.

MUZYKANCI