To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Dziczka
TRADYCYJNE PIEŚNI Z UKRAINY

KONADOR 2009

CD nakład wyczerpany

 1. Jak posiju rożu
 2. Iszła łuhom taj haukajuczy
 3. Zyjdy misjac, zajdy jasnyj
 4. Zakuwała zozułeńka
 5. Oj na whorodi konopelky
 6. Wylitało hałenia
 7. Uweczeri u subotońku
 8. Chodyła-błudyła w zełenim haju
 9. Pokosyły sino
 10. Koło riczky da koło brodu
 11. Dajesz mene, neńko moja
 12. Oj na dubi na werszeczku
 13. Jak posiju konopelky
 14. Szo sonce zachodyt'
 15. Szo u łuzi na duboczku


opis:Na nasz pierwszy album składają się pieśni weselne i liryczne Wschodniej Ukrainy. W ich melodiach i tekstach, historiach kobiecego losu, znalazłyśmy bliskie nam w tym czasie odczucia i emocje.
Our first album incorporates wedding and lyrical songs of Eastern Ukraine. Their tunes and lyrics, the entangled stories of women and their fate, reflect our contemporary feelings and emotions.

   Muzyczną bazę dla repertuaru przedstawionego na płycie stanowią nagrania autentycznych śpiewaków z archiwum Tetiany Sopiłki oraz Laboratorium Folkloru Państwowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie (3, 7, 10).
   The repertoire presented on the CD is based on the authentic recordings of Ukrainian singers taken from archives of Tetiana Sopilka and the Laboratory of Folklore at Tchaikovsky National Academy of Music in Kiev (3, 7, 10).


skład zespołu:Tetiana Sopiłka - zaśpiew (3, 7, 14), głos górny (5, 11, 13, 15)
Maria Bikont - głos górny (3, 10, 12)
Agata Wróbel - zaśpiew (1, 4, 6, 8, 11, 15)
Justyna Czerwińska - zaśpiew (2, 5, 9, 12), głos górny (1, 2, 4, 8, 9)
Maria Puzyna - głos górny (6, 7, 14), falset (2, 4, 9)
Ewa Winiarska - zaśpiew (10, 13)