To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

PIE¦NI Z KOŻYNA

   Panie Maria Denisiuk (ur. 1928 r.) i Maria Jakimiuk (ur. 1928 r.), bohaterki tej płyty, ¶piewaj± od najmłodszych lat. Pie¶ni znaj± od swoich babć, mam, s±siadek i starszych koleżanek. W dzieciństwie najwięcej ¶piewały pas±c krowy. Jak same mówi±: kob chuczej weczur (żeby się dzień nie dłużył). Na wiejskich weselach i zabawach uczyły się nowych utworów od mieszkańców s±siednich wsi. ¦piewały więc dużo i często. Dzi¶ ¶piewaj± rzadziej, przeważnie pie¶ni religijne.

   MARIA DENISIUK (ur. 1928 r.) od najmłodszych lat lubiła ¶piewać zarówno pie¶ni religijne w cerkwi, jak i ¶wieckie podczas wesel oraz spotkań z rówie¶nikami. Kiedy wyszła za m±ż, ¶piewała z mężem. Wspomina, że miał piękny głos. Lubi basowati, wtoryti. Na płycie ¶piewa niższym głosem.

   MARIA JAKIMIUK (ur. 1928 r.) w dzieciństwie dużo ¶piewała z ojcem. Kiedy opu¶ciła rodzinny dom, ¶piewała z mężem. Najbardziej lubi pie¶ni skoczne, żartobliwe. Na płycie ¶piewa wyższym głosem.

   Kożyno leży nad rzek± Łoknic±, w gminie Bielsk Podlaski, na uboczu głównych tras komunikacyjnych. Język, którym posługuj± się jego mieszkańcy, dialektolodzy zaliczaj± do gwar języka ukraińskiego. Tradycje ¶piewacze wsi Kożyno s± jednym z wielu ważnych punktów na kulturowej mapie Białostocczyzny, gdzie do dzi¶ w żywej pamięci ludzi zachowało się wiele tradycyjnych pie¶ni i obrzędów.

PIE¦NI Z KOŻYNA
  

CD - 37 zł Dodaj do koszyka


panie Maria Denisiuk i Maria Jakimiuk