To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

LEMKO TOWER

   Pomysł utworzenia kapeli folkowej Lemko-Tower wyrósł z naturalnej potrzeby młodych ludzi do wyrażania siebie przez muzykę korzeni. Nie bez znaczenia jest tu ciągle żywy wśród Łemków zwyczaj wspólnego śpiewania oraz fakt, że muzyka łemkowska jest popularna nie tylko w kręgu mniejszości narodowych.

ŚPIWANOCZKY
  
Wydawnictwo „Lemko Tower”, 2009

CD czasowo niedostępne


ZAPACH WIOSENNEGO WIATRU
  
LemkoTower wydawnictwo 2006

CD czasowo niedostępne