To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

JADĄ CYGANIE WIELU WOZAMI...

Pierwsza odsłona projektu "Jadą Cyganie wielu wozami..." odbyła się podczas Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym w sierpniu 2014 r. Pardes Festival poświęcony jest tradycji i kulturze żydowskiej, ale w jeden z festiwalowych dni prezentowana jest kultura innych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce. Tego roku goście festiwalowi mogli uczestniczyć w cyklu spotkań poświęconych tradycji i kulturze romskiej.

Otwarta formuła festiwalu pozwoliła na wykreowanie wydarzenia kulturalnego, które łączy różne obszary ekspresji artystycznej i tym tropem podąża lubelska odsłona projektu "Jadą Cyganie wielu wozami...".

Odkrywamy nowe konteksty tradycji i kultury romskiej i tym samym chcemy przełamać negatywne stereotypy obciążające relacje z Romami i wyeliminować dyskryminację społeczności mniejszościowej, uwrażliwiając na kwestie różnorodności kulturowej i integrację "inności".

Projekt realizowany przez Fundację Spichlerz Kultury dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce.


Jadą Cyganie wielu wozami... (5-6 grudnia 2014, Lublin)

JADĄ CYGANIE WIELU WOZAMI...

w ramach: Pardes Festiwal - Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym

Lublin

piątek-sobota
5-6 grudnia 2014 r.


Centrum Kultury
ul. Peowiaków 12

wstęp wolny

PROGRAM:

piątek, 5 grudnia


godz. 18:00 - prozę Jerzego Ficowskiego czyta Jarosław Tomica
miejsce: Szklarnia + Księgarnia w Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

godz. 20:00 - "Dwa żywioły" - koncert Agaty Siemaszko i Kuby 'Bobasa' Wilka
miejsce: kawiarnia w Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12
sobota, 6 grudnia

godz. 11:00 - "Czy powstanie Muzeum Kultury Romskiej" - prezentacja multimedialna - Andrzej Grzymała-Kazłowski
miejsce: Szklarnia w Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

godz. 12:00 - "Jaw Dikh" – międzynarodowe plenery artystów romskich w Czarnej Górze - prezentacja multimedialna - Małgorzata Mirga
miejsce: Szklarnia w Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

godz. 17:00 - "Pożegnanie taboru" - wernisaż fotografii Andrzeja Polakowskiego, z udziałem Artysty i Agnieszki Caban
miejsce: Dom Słów, ul. Żmigród 1

godz. 18:00 - "Papusza" – pokaz filmu oraz spotkanie z Barbarą Sikorską-Bouffał – laureatką Nagrody Orła (Polska Nagroda Filmowa) w kategorii: Najlepsze kostiumy: Papusza
miejsce: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, ul. Grodzka 21
Organizator: Fundacja Spichlerz Kultury :: Partnerzy: Fundacja im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce; "Kwartalnik Romski"; Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie; Pracownia Fotografii i Dom Słów; Centrum Kultury w Lublinie; Szklarnia - kawiarnio-księgarnia w Centrum Kultury; Wydawnictwo Nisza