To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Wyniki konkursu 'Płyty Felczaka'


Wacław Felczak Alapitvany

Fundacja im. Wacława Felczaka przedstawiła beneficjentów programu 'Płyta Felczaka'.ogłoszenie wyników w konkursie 'Płyty Felczaka'

ogłoszenie wyników w konkursie 'Płyty Felczaka'

oraz koncert prezentujący album Bridges (Kuba Stankiewicz i Kornel Fekete-Kovács)
Konkurs na wydanie albumów w serii Płyty Felczaka wzbudził tak wielkie zainteresowanie w gronie polskich i węgierskich artystów, że działająca na Węgrzech Fundacja im. Wacława Felczaka przyznała pełną dotację dwukrotnie wyższej liczbie beneficjentów, niż pierwotnie planowano.

Seria albumów muzycznych Płyty Felczaka powstała z inicjatywy Mihálya Rosonczy-Kovácsa w 2018 roku pod egidą Fonó Records i przy wsparciu Ministerstwa Zasobów Ludzkich Węgier. Celem Fundacji jest pogłębianie przyjaźni i współpracy polsko-węgierskiej, również poprzez kulturę. W serii Płyty Felczaka ukazują się albumy powstające przy współpracy polsko-węgierskiej lub o tematyce polsko-węgierskiej, w sześciu gatunkach muzycznych: muzyka klasyczna - muzyka ludowa; jazz - muzyka współczesna; muzyka świata - muzyka rozrywkowa. Płyty te, za pośrednictwem języka najbardziej uniwersalnego, jakim jest muzyka, pokazują, że przyjaźń tych dwóch narodów opiera się nie tylko na wspólnej historii, lecz również i dziś rozwija się na gruncie wspólnych uczuć, wartości i sposobu myślenia.

Spośród 61 nadesłanych wniosków na podstawie ocen przyznanych przez czteroosobowe jury (w składzie: János Balázs, Veronika Harcsa, Mihály Rosonczy-Kovács oraz Tibor Tóth) Kuratorium Fundacji przyznaje dofinansowanie 14 wnioskodawcom - 8 w kategorii Premium i 6 w kategorii Junior. Kuratorium Fundacji im. Wacława Felczaka zadecydowało o przyznaniu w obu kategoriach dofinansowania o łącznej wartości 25.082.450 forintów.

Wśród artystów, których polsko-węgierskie albumy muzyczne zostaną zrealizowane w ramach serii Płyty Felczaka w 2021 r., znajdują się uznani polscy i węgierscy artyści, jak również młode talenty będące u progu swojej kariery. Objęte dofinansowaniem albumy są różnorodne także pod względem gatunków, wśród nich można znaleźć interesujące produkcje z gatunku muzyki poważnej, rozrywkowej, jazzu, muzyki świata.

Projekty nagrodzone w kategorii Premium:

- Szabó Balázs Bandája i DAGADANA (SZBB Produkció Kft.)
- Cimbaliband i Czeremszyna (Alt-Product Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.)
- Vox Mirabilis Kamarakórus (Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület)
- Mateusz Smoczyński i Zoltán Kiss (Foh Music Kft.)
- Katica Illényi, Izabella Darska i Rita Termes (IKP Music Nonprofit Közhasznú Kft.)
- Kálmán Oláh i Piotr Wojtasik Quintet (Trane Produkciós Iroda Kft.)
- Szilárd feat. Kasia (Tom-Tom Hangstúdió Kft.)
- Miius i Raf Skowroński (Théque Kft.)


Projekty nagrodzone w kategorii Junior:

- Elemér Balázs Jr. (Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft.)
- Varga Dániel Eastern European Quartet (Varga Dániel ev.)
- András Emszt i Krzysztof Koszowski (Harmati Máté ev.)
- Babra i Megitza Trio (Babraband Szolgáltató Bt.)
- Absolwenci Wydziału Sztuki im. Béli Bartóka na Uniwersytecie Segedyńskim oraz Uniwersytetu Muzycznego - Fryderyka Chopina (VOCLART Zeneművészeti Bt.)
- Woodstock Barbie (Décsy Eszter ev.)Fundacja im. Wacława Felczaka