To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

cykl spotkań w klubie Bardzo Bardzo


Bardzo Etno, spotkania co środę od 15 lipca do 26 sierpnia, Warszawa

Pamiętaj o swoich korzeniach, ale spraw, by żyły w czasach obecnych - słowa, które powiedział Burning Spear, jeden z gigantów roots reggae, oddają cele i motywacje fascynatów związanych z kulturą tradycyjną. Przejawia się ona w wielu dyscyplinach, od muzyki, tańca, architektury, przez sztuki użytkowe, artystyczne, po obrzędy, przekazy mitologiczne i ludową kosmologię. O jej różnych przejawach, a także realizacji oddolnych działań, opowiedzą ludzie, dla których kultura stała się nie tylko pasją, ale celem i sensem życia. Spotkaniom towarzyszyć będą występy muzyczne uznanych grup etno-folkowych, warsztaty i potańcówki.

Każde spotkanie poprowadzi Maciej Szajkowski.


miejsce: warszawski klub Bardzo Bardzo, ul. Nowogrodzka 11 | start: godz. 20:00 | wstęp: wolny
15 lipcaSpotkanie pierwsze: Fenomen Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

Festiwal w Kazimierzu to fenomen w skali Polski, Europy i Świata. Jedyna taka impreza dedykowana kulturom ludowym i muzyce tradycyjnej, ukazująca jej wszelkie regionalne odmiany i artystów funkcjonujących w naturalnych interiorach gdzie dziedziczy się pokoleniowo własną tradycję w kontekście tożsamościowym. Podczas rozmowy poruszone zostaną zagadnienia związane z przyszłością festiwalu.

Goście/prelegenci:
- Stanisław Jaskułka - wybitny aktor teatralny i filmowy, od wielu lat związany jako konferansjer z wielu festiwali i przeglądów związanych z muzyką ludową
- Maria Baliszewska - etnomuzykolog, dziennikarz, założycielka Radiowego Centrum Kultury Ludowej (1994), w Polskim Radiu od 1973 roku w Redakcji Muzyki Ludowej.

Koncert: laureaci nagrody festiwalu w kategorii "Mistrz i Uczeń" 2004 - Carniacy z Kurpiów


22 lipcaSpotkanie drugie: Historia ruchu domu tańca w Polsce

Głównym założeniem Domu Tańca powstałego w 1995 roku w Warszawie jest poznawanie, dokumentacja i upowszechnianie muzyki, tańca i śpiewu in crudo. Nasi rozmówcy są założycielami Stowarzyszenia Dom Tańca, z którymi porozmawiamy na temat genezy powstania Ruchu Domu Tańca oraz kierunku w którym ich idea zmierza, bądź powinna zmierzać.

Goście/prelegenci:
- Remigiusz Mazur-Hanaj - etnograf, animator i dokumentator (od 1992) tradycyjnej kultury etnomuzycznej, pomysłodawca, konsultant i realizator inicjatyw edukacyjnych w tej dziedzinie
- Piotr Zgorzelski - basista i tancerz w kapeli Janusz Prusinowski Trio. Z wykształcenia etnolog i antropolog kultury, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Koncert: Maniucha Bikont i Ksawery Wójciński


29 lipcaSpotkanie trzecie: Wiejskie kluby tańca - fenomen inicjowania zabaw z muzyką ludową na terenie Radomszczyzny

Misją Wiejskich Klubów Tańca jest zaszczepienie na polskiej prowincji dawnych praktyk związanych z ludowymi zabawami przy muzyce tradycyjnej a dzięki temu pielęgnowanie dawnej kultury oraz budowanie wspólnoty. Ważne jest również przywracanie znaczenia muzyce źródeł w jej naturalnym kontekście.

Goście/prelegenci:
- Czesław Pióro - współinicjator Radomskiej Inicjatywy Oberkowej, animator kultury
- Zdzisław Kwapiński - z zawodu krawiec. Wybitny muzyk ludowy, założyciel Kapeli Zdzisława Kwapińskiego

Koncert: Kapela Zdzisława Kwapińskiego ze Zwolenia + Jan Emil Młynarski


5 sierpniaSpotkanie czwarte: Dokumentacja etnograficzna i działalność popularyzatorska profesora Andrzeja Bieńkowskiego - Inicjatywa Muzyka Odnaleziona

Fundacja Muzyka Odnaleziona zajmuje się archiwizowaniem i udostępnianiem zbiorów związanych z muzyką tradycyjną, będących w depozycie fundacji. Na depozyt składają się taśmy audio i wideo, fotografie z nagrań terenowych oraz zdjęcia archiwalne, zbierane po wsiach. Obok ogromnych zbiorów własnych Muzyka Odnaleziona deponuje zbiory innych badaczy, zbieraczy folkloru, głównie w postaci kopii cyfrowych. Założenie fundacji poprzedziły wieloletnie badania i dokumentowanie tradycyjnej muzyki wiejskiej Polski, potem także terenów na wschód od polskich granic - Ukrainy i Białorusi. W 2007 roku powstało wydawnictwo, które publikuje zbiory (nagrania, zdjęcia) w postaci w postaci książeczek z płytami CD.

Goście/prelegenci:
- Prof. Andrzej Bieńkowski - malarz, fotograf i etnograf, w trakcie swoich wypraw na wieś zgromadził imponujące prywatne archiwum etnograficzne, zawierające tysiące nagrań audio, video oraz zdjęć z Polski i Ukrainy. Autor książek "Ostatni wiejscy muzykanci - ludzie, obyczaje, muzyka", "Sprzedana muzyka". Laureat nagrody im. Oskara Kolberga.
- Małgorzata Bieńkowska - współzałożycielka (obok Andrzeja Bieńkowskiego) fundacji zajmując ej się dokumentowaniem tradycyjnej muzyki wiejskiej z obszaru Polski, Ukrainy, Białorusi

Koncert: Kapela Mateusza Niwińskiego z Mistrzami


18 sierpniaSpotkanie piąte: Chutor Gorajec - Folkowisko i Festiwal "Z Wiejskiego Podwórza"

Społeczne oddolne inicjatywy w tworzeniu świadomości regionu pochodzenia i tożsamości W ostatniej dekadzie obserwujemy aktywizację lokalnych środowisk podkreślających walory własnych regionów, swoją historię i specyfikę kulturalną. Jednym z najważniejszych inicjatyw tego typu jest działalność Chutoru Gorajec, Stowarzyszenia Folkowisko i specyfikę kulturalną. Jednym z najważniejszych inicjatyw tego typu jest działalność Chutoru Gorajec, Stowarzyszenia Folkowisko i Zespołu Czeremszyna.

Goście/prelegenci:
- Marcin Piotrowski - historyk-archiwista i ukrainoznawca, z pasji animator kultury. Twórca Chutoru Gorajec i Festiwalu Folkowisko
- Basia Kuzub-Samosiuk - założycielka i liderka zespołu "Czeremszyna", organizatorka imprezy "Spotkania Folkowe"

Koncert: Czeremszyna


26 sierpniaSpotkanie piąte: Historia Radiowego Centrum Kultury Ludowej

RCKL jest jednostkę organizacyjną Polskiego Radia, powstałą w 1994 roku, której główną rolą jest informowanie o wydarzeniach z szeroko pojętej kultury ludowej z Polski i Świata. Oprócz cyklicznych audycji emitowanych na antenach Polskiego Radia, Centrum zajmuje się dokumentacją (badania terenowe), archiwizacją i popularyzacją (m. in. seria wydawnicza płyt Muzyka Źródeł) kultury tradycyjnej.

Goście/prelegenci:
- Piotr Kędziorek - etnograf, od początku swej działalności zawodowej związany z Radiowym Centrum Kultury Ludowej, autor audycji o polskiej kulturze ludowej, o kulturach świata, popularyzuje antropologiczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość.
- Maria Baliszewska - etnomuzykolog, dziennikarz, założycielka Radiowego Centrum Kultury Ludowej (1994), w Polskim Radiu od 1973 roku w Redakcji Muzyki Ludowej.

Koncert: Tęgie Chłopy
Bardzo Etno, spotkania w klubie Bardzo Bardzo, Warszawa