To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Zgłoszenia do Folkowego Fonogramu Roku i Fonogramu ¬ródeł

trwaj± do 17 lutego 2020 r.Nowa Tradycja 2020
RADIOWE KONKURSY NA NAJLEPSZE PŁYTY 2019 ROKU


Polskie Radio zaprasza artystów, wytwórnie fonograficzne, organizacje kulturalne i lokalne społeczno¶ci do wzięcia udziału w konkursach na najlepsz± płytę z muzyk± folkow± oraz najlepsz± płytę z muzyk± tradycyjn± wydan± w 2019 roku. Laureatów Folkowego Fonogramu i Fonogramu ¬ródeł poznamy podczas 23. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia "Nowa Tradycja", który odbędzie się w dniach 14-17 maja w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Organizatorzy czekaj± na zgłoszenia do 17 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Polskie Radio S.A., al. Niepodległo¶ci 77/85, 00-977 Warszawa - z dopiskiem: "Folkowy Fonogram Roku" lub "Fonogram ¬ródeł". Kontakt mailowy: nowatradycja@polskieradio.pl.
FOLKOWY FONOGRAM ROKU

Konkurs na Folkowy Fonogram Roku towarzyszy Festiwalowi "Nowa Tradycja" od 2002 roku. Jego celem jest promocja muzyki folkowej w Polsce. Wzi±ć w nim udział mog± zespoły, które działaj± w kraju i wykonuj± muzykę inspirowan± tradycjami muzycznymi ¶wiata. Zawsze cieszy się on ogromnym zainteresowaniem wielbicieli i twórców muzyki folkowej. W¶ród laureatów tej nagrody byli czołowi polscy muzycy zwi±zani z folkiem, muzyk± ¶wiata, etno, eksperymentaln± czy jazzem, m.in.: Muzykanci, Golec uOrkiestra, Kapela Brodów, Kapela ze Wsi Warszawa, Dikanda, Osjan, Indialucia, Lautari, Joanna Słowińska, Orkiestra ¶w. Mikołaja, Kwadrofonik, Wołosi i Lasoniowie, Raphael Rogiński, Kapela Maliszów czy Maria Pomianowska. W 2019 roku najlepsz± płyt± okazała się "Po ¶ladach" nagrana przez grupę Janusz Prusinowski Kompania.Janusz Prusinowski Kompania - PO ¦LADACH

płyta PO ¦LADACH zespołu Janusz Prusinowski Kompania, Folkowy Fonogram Roku

FONOGRAM ¬RÓDEŁ

Oprócz albumu z muzyk± folkow± nagradzane jest również najlepsze wydawnictwo z repertuarem tradycyjnym - Fonogram ¬ródeł. Po raz pierwszy konkurs ten odbył się w 2009 roku, a jego podstawowym założeniem jest zmotywowanie lokalnych społeczno¶ci do przedstawiania swoich muzycznych tradycji oraz autentycznych artystów. W ubiegłym roku pierwsze miejsce jury przyznało Towarzystwu dla Natury i Człowieka za publikację "Łuhom, łuhom ponad Buhom. Muzyka tradycyjna Polesia Lubelskiego i jej wykonawcy", a nagroda specjalna trafiła do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu za publikację "Sobiescy - zachowane w dĽwiękach".


Łuhom, łuhom ponad Buhom. Muzyka tradycyjna Polesia Lubelskiego i jej wykonawcy   Sobiescy - zachowane w dĽwiękach