To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Folkowy Fonogram Roku oraz Fonogram ¬ródeł 2015


Folkowy Fonogram Roku i Fonogram ¬ródeł 2016 (zgłoszenia do 23 lutego 2015)

Folkowy Fonogram Roku 2015

Fonogram ¬ródeł 2015


zgłoszenia do 22 lutegoPolskie Radio S.A.
al. Niepodległo¶ci 77/85
00-977 Warszawa
z dopiskiem "Folkowy Fonogram Roku" lub "Fonogram ¬ródeł"ZGŁOSZENIA


Polskie Radio ogłosiło konkursy na najlepsz± płytę z muzyk± folkow±: Folkowy Fonogram Roku 2015 - i na najlepsz± płytę z muzyk± tradycyjn±: Fonogram ¬ródeł 2015.

Zgłoszenia przyjmowane będ± do 23 lutego (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Polskie Radio S.A., al. Niepodległo¶ci 77/85, 00-977 Warszawa z dopiskiem "Folkowy Fonogram Roku" lub "Fonogram ¬ródeł".

Regulaminy oraz formularze zgłoszeń do obu konkursów można znaleĽć na stronie Festiwalu. Wysyłaj±c formularz, należy pamiętać o doł±czeniu 6 egzemplarzy tytułu zgłaszanego do konkursu.

Lista finalistów zostanie ogłoszona 14 marca na stronie internetowej Polskiego Radia. Ostateczne wyniki konkursu zostan± ogłoszone 26 kwietnia, podczas konferencji prasowej Festiwalu "Nowa Tradycja", za¶ wręczenie nagród laureatom odbędzie się w trakcie XIX Festiwalu Folkowego Polskiego Radia "Nowa Tradycja", który odbędzie się w dniach 12-15 maja 2016 roku.


IDEA


Konkurs na Folkowy Fonogram Roku towarzyszy Festiwalowi od samego pocz±tku, czyli od 1998 roku. Zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem wielbicieli muzyki folkowej. W ubiegłym roku laureatem I miejsca została Ola Bilińska z płyt± "Berjozkele" (wyd. Żydowski Instytut Historyczny).


'BERJOZKELE' Ola Bilińska - Folkowy Fonogram Roku 2014
Folkowy Fonogram Roku 2014

Fonogram ¬ródeł również wybierany jest corocznie; po raz pierwszy konkurs odbył się w 2008 roku. Jego podstawow± ide± jest zmotywowanie lokalnych społeczno¶ci do przedstawiania swoich muzycznych tradycji oraz artystów. W zeszłym roku nagrodę specjaln± przyznano Maciejowi i Katarzynie Szymonowiczom za album "Gajdosze". Dwie równorzędne pierwsze nagrody: Wydawnictwu In Crudo za monografię "Marian Bujak z Szydłowca. Portret skrzypka" wszechstronnie ukazuj±c± styl i repertuar wybitnego muzyka radomskiego, oraz Wydawnictwu Księży Młyn za album Aldony Jadwigi Plucińskiej "Polskie Zwyczaje Rodzinne" z doł±czonymi bezcennymi nagraniami z Archiwum Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL.


GAJDOSZE   seria In Crudo - MARIAN BUJAK z Szydłowca. PORTRET SKRZYPKA   Aldona Plucińska - POLSKIE ZWYCZAJE RODZINNE
Fonogramy ¬ródeł 2014
Organizator:
Radiowe Centrum Kultury Ludowej
Polskie Radio S.A.
al. Niepodległo¶ci 77/85
00-977 Warszawa
kontakt z Organizatorem: 22-6455301 lub nowatradycja2@polskieradio.pl