To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

LAUTARI
koncertowe nagranie nowej płyty: vol. 67


Koncert zespołu Lautari, vol. 67 (9 grudnia, Łódź)

Koncert zespołu LAUTARI
(nagranie z koncertu ukaże się na płycie "vol. 67")


wtorek
9 grudnia 2014 r.
godz. 19:00


Łódź
Filharmonia Łódzka
ul. Narutowicza 20/22

bilety: 35 zł / 25 zł

LAUTARI wystąpi w składzie:
Maciej Filipczuk - skrzypce
Jacek Hałas - fortepian, akordeon
Michał Żak - klarnet, flet, szałamaja
gościnnie: Marcin Pospieszalski - kontrabas

Projekt Vol. 67 swoją ideą oraz nazwą nawiązuje do wielkiego dzieła zbiorów etnograficznych Oskara Kolberga - Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Tom 67 dzieł zebranych Kolberga zawiera opracowania fortepianowe muzyki ludowej.

Dziś, tak jak w czasach gdy Oskar Kolberg budował swoje dzieło, aktualne są pytania o rolę muzyki tradycyjnej w polskiej kulturze narodowej, o możliwość jej funkcjonowania - niegdyś w europejskich salonach, dziś na światowym rynku world music.

Jesteśmy muzykami od wielu lat zaangażowanymi w przywracanie świetności polskiej muzyki tradycyjnej. Robiąc to sięgamy do różnych środków, grywamy "in crudo", do tańca, tak jak nasi wiejscy mistrzowie, a czasem bierzemy udział w awangardowych projektach artystycznych.

Grywaliśmy w wiejskich remizach, klubach jazzowych i wielkich salach koncertowych w Polsce i na świecie. W tej przygodzie niejednokrotnie przyszło nam sięgać do zbiorów Oskara Kolberga.

Oprócz wielkiej ilości zapisanych melodii, fascynujące u Kolberga jest to, jak szeroki kontekst kulturowy dla owej muzyki nakreśla.

Zawarte w każdym z tomów wiadomości geograficzne, gwarowe, zwyczajowe, wierzeniowe, umiejscowienie konkretnych utworów w kalendarzu obrzędowym pozwalają dziś dobrze zapoznać się z tą dawną kulturą muzyczną i nasycić nasze dzisiejsze interpretacje emocjami i wyobraźnią tamtego czasu.

Mając na uwadze jak ubogi i nieadekwatny dla wiejskiego wykonawstwa jest zapis muzyczny posiłkujemy się własną praktyką, zdobywaną w pracy terenowej, w nauce, graniu i byciu z wiejskimi muzykantami.

Nie inspirujemy się opracowaniami Kolberga, co innego jest tu ważne.

Ważne jest to, że zarówno w jego czasach jak i dziś potrzebny jest dialog z tradycją, potrzebne i aktualne są pytania o możliwość utożsamienia się z tą częścią naszej kultury, pytania o jakość tej muzyki, jej głębię i złożoność, bogactwo w pozornej prostocie, o to czy jej nie spłycamy, czy potrafimy kompetentnie ją kontynuować.

Wiemy, że nasze odpowiedzi będą ułomne tak jak niedoskonałe i krytykowane były opracowania Kolberga, mimo to widzimy sens, mamy potrzebę i determinację by mierzyć się z tym tematem wciąż na nowo, by napisać swój tom – Ludu, jego zwyczajów, guseł, mowy, zabaw, pieśni i tańców...


Vol. 67 to projekt zespołu Lautari, który powraca do wspólnej pracy po kilku latach przerwy. To pierwszy, w pełni poświęcony polskiej muzyce program grupy, po bardzo dobrze przyjętych przez krytykę wcześniejszych Azaran i Muzica Lautareasca Nova, zwieńczonych płytami. Premierowe wykonanie odbędzie się w ramach festiwalu Kolory Polski, organizowanego przez filharmonię łódzką, która jest też współproducentem projektu.