To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Oskar Kolberg - Polak z wyboru

   Rok Kolberga to okazja do przypomnienia osoby i dorobku naukowego Oskara Kolberga, a przy okazji całej rodziny Kolbergów, rodziny "Polaków z wyboru", czyli ludzi pochodzenia niemieckiego, którzy Polskę wybrali za swoją nową ojczyznę, zapisując piękną kartę w jej historii.
   Projekt, na który składają się sesja popularnonaukowa oraz koncert, adresowany jest do osób zainteresowanych historią Polski i relacjami polsko-niemieckimi oraz kulturą ludową.

Oskar Kolberg - Polak z wyboru (22 listopada 2014, Warszawa)

Oskar Kolberg - Polak z wyboru
wydarzenie w ramach "Roku Kolberga"

sobota,
22 listopada 2014 r.

godz. 16:30 - sesja popularnonaukowa
godz. 19:00 - koncert


kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy
pl. Małachowskiego 1, Warszawa

wstęp wolny

SESJA POPULARNONAUKOWA - godz. 16:30
Centrum Lutheraneum, podziemia kościoła św. Trójcy

Program krótkiej sesji popularnonaukowej wprowadzi odbiorcę koncertu w problematykę biografii i twórczości Oskara Kolberga, jak również międzynarodowych kontekstów kulturowych, w jakich wzrastał i rozwijał swój warsztat badawczy i dokumentacyjny. Sesja obejmie trzy wystąpienia:

:: prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego): Z Niemców Polacy. Rodzina Kolbergów jako przykład polonizacji imigrantów niemieckich w Królestwie Polskim.

:: dr Arleta Nawrocka-Wysocka (Instytut Sztuki PAN): Oskar Kolberg a tradycje muzyczne polskich ewangelików. Twórczość, krytyka, dokumentacja.

:: dr Bernadetta-Jonda (Instytut Socjologii, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Instytut Archeologii i Etnologii PAN): Oskar Kolberg – etnograf polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego?
KONCERT - godz. 19:00
kościół św. Trójcy

W koncercie wezmą udział muzycy rekonstruujący i kontynuujący polskie tradycje ludowe oraz muzycy klasyczni (śpiewacy, chór). Wykorzystane zostaną charakterystyczne instrumenty ludowe, takie jak: cymbały, skrzypce żłobione, lira korbowa, ale także organy, pozytyw i klasyczny kwartet smyczkowy. Stworzone zostaną dodatkowo cztery plany akustyczne oddające charakter wspomnianych czterech filarów koncertu. Aby zwiększyć atrakcyjność odbioru brzmieniowego planowane jest wykorzystanie wnętrza świątyni pod kątem różnych punktów akustycznych – wrażenie stereo- i kwadrofoniki.

Kierownictwo artystyczne: dr Weronika Grozdew-Kołacińska
Dyrygent chóru: Michał Straszewski
Kompozytorzy: Oskar Kolberg, Michał Lorenz

Program koncertu:
   1. Muzyka wiejska in crudo – najbardziej zbliżona do tej, którą Kolberg dokumentował
      :: muzycy rekonstruujący i kontynuujący tradycję ludową
      :: śpiewacy: Agata Harz-Hanaj, Weronika Grozdew-Kołacińska, Adam Strug
      :: instrumentaliści: Remigiusz Mazur Hanaj – lira korbowa, skrzypce, bębenek, Małgorzata Szarlik-Woźniak – skrzypce żłobione, Marta Maślanka – cymbały

   2. Pieśni ludowe w opracowaniu Kolberga (w oryginale z akompaniamentem fortepianu)
      :: soliści: Justyna Stępień – sopran, Rafał Grozdew – tenor
      :: organy, pozytyw, kwartet smyczkowy

   3. Chorały nabożne wybrane ze śpiewników opracowanych przez Kolberga
      :: chór Modo Maiorum, dyr. Michał Straszewski
      :: soliści

   4. Muzyka inspirowana pieśniami ze zbiorów Kolberga
      :: kompozytor – Michał Lorenz
      :: cały skład wokalno-instrumentalny

Koncert został przygotowany wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Oskara Kolberga.
Organizatorem koncertu jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie, a partnerami są Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie oraz Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie. Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.