To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Folk Music Collection vol. 4
CASSUBIA INCOGNITA

Instytut Sztuki PAN, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, 2009


nakład wyczerpany

   Wydawnictwo jest częścią projektu "Cassubia Incognita" realizowanego przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, którego celem jest rewitalizacja dawnej autentycznej kultury Kaszubów a zwłaszcza języka kaszubskiego. Płyta powstała w ramach współpracy Muzeum z Instytutem Sztuki PAN.
   Płyta "Cassubia Incognita" to wybór przechowywanych w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN najstarszych zachowanych nagrań dźwiękowych dokonanych na Kaszubach tuż po drugiej wojnie światowej (w grudniu 1945 r.), a także w ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Płyta ukazuje historyczny obraz muzyczny Kaszubów, jako ludu muzykalnego, rozśpiewanego i cieszącego się własną pieśnią i muzyką. Dzięki porozumieniu współwydawców płyty: Instytutu Sztuki PAN (ISPAN) i Muzeum Zachodnio-kaszubskiego w Bytowie nagrania te, zrealizowane przed ponad pół wieku temu, zostają opublikowane po raz pierwszy. Tym samym wydane przez ISPAN w l. 1997-1998 trzytomowe dzieło "Kaszuby" pod red. prof. Ludwika Bielawskiego - antologia muzyki kaszubskiej oparta na zgromadzonej w tejże instytucji dokumentacji dźwiękowej, zyskuje cenne uzupełnienie w postaci nagrań muzycznych. Mamy nadzieję, że dzięki realizowanemu przez Muzeum w Bytowie projektowi Cassubia Incognita, którego celem jest popularyzacja i rewitalizacja dawnej kultury kaszubskiej a zwłaszcza języka kaszubskiego, nagrania te dotrą do jak największego grona odbiorców, zainspirują i przekonają o muzykalności Kaszubów.

Jacek Jackowski