To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Oktoich
BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ PANIE

Studio S Production Zbigniew Szubiński 2002

CD czasowo niedostępne

 1. PRZYJDŹCIE, POKŁOŃMY SIĘ - znamiennyj raspiew
 2. PANIE, WOŁAM DO CIEBIE - dogmatyk, ton 2, znamiennyj raspiew
 3. ŚWIATŁOŚCI CICHA - mel. kijowska, harm. A. Kastalski
 4. TERAZ POZWALASZ ODEJŚĆ SŁUDZE TWEMU - znamiennyj raspiew, harm. A. Greczaninow
 5. ARCHANIELSKI GŁOS - mel. tradycyjna, obichod
 6. JEDNORODZONY SYNU - putiewoj raspiew - Anonim, XVI w.
 7. NIECH BĘDZIE IMIĘ PAŃSKIE BŁOGOSŁAWIONE - stołpowyj raspiew - Anonim, XVII w.
 8. ŚWIĘTY BOŹE - Anonim, XVII w.
 9. EKTENIA ŹARLIWA - muz. waałamski monaster
 10. MIŁOŚĆ POKOJU - muz. S. Trubaczow, XX w.
 11. GODNYM JEST - św. Góra Athos, XI w.
 12. STANĘŁA KRÓLOWA - Gruzja, XII w.
 13. CIAŁO CHRYSTUSA - Serbia, XIV w.
 14. TROPARION ŚW. JANOWI RYLSKIEMU - Bułgaria, XIV w.
 15. NAD RZEKAMI BABILONU - muz. waałamski monaster, harm. Archimandryta Mateusz
 16. NIECH MODLITWA MOJA WZNOSI SIĘ DO CIEBIE - hermologion supraskiego monasteru, XVI w.
 17. KANON PASCHALNY - irmosy I i VI, motyw moskiewski, mel. kijowska
 18. UPRZEDZIWSZY PORANEK NIEWIASTY DO GROBU PRZYBIEGŁY - muz. waałamski monaster, harm. S. Trubaczow
 19. ANIOŁ ŚPIEWA BŁOGOSŁAWIONEJ - św. Góra Athos
 20. NIESKAZITELNA DZIEWICO, WŁADCZYNI - hymn św. Nektariusza z Eginy, archimandryta Emilanos, św. Góra Athos, XX w.
 21. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRYCH WYBRAŁEŚ - muz. A. Lwowski
 22. BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ, PANIE, NAUCZ MNIE PRZYKAZAŃ TWOICH - znamiennyj raspiew, harm. P. Czesnokow
 23. KRZYŻOWI TWOJEMU POKŁON ODDAJEMY - muz. M. Gonczarow
 24. PANIE, ZMIŁUJ SIĘ - muz. M. Gachowicz

  Ukazując źródła bizantyjskie i greckie, przedstawiając rozprzestrzenianie się tej tradycji w ważniejszych krajach prawosławnych, ze szczególnym uwzględnieniem Rusi i rozwoju znamiennago raspiewu, wykonawcy podsumowują tą swoistą antologię mistrzowskim wykonaniem pieśni powszednich, autorskich kompozycji i współczesnych utworów.