To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

SKŁADANKA ŁEMKOWSKA 2
KONADOR 2008


nakład wyczerpany

 1. Hej tili, tili – Гей тілі, тілі – Kyczera
 2. Kołomyja – Коломия – Serencza
 3. Switaj, Boże, switaj – Світай, Боже, світай – Werchowyna
 4. Wandriwnyci – Вандрівниці – Orkiestra św. Mikołaja
 5. Hore, dołom chodżu – Горе, долом ходжу – Julia Doszna
 6. Pyłam pałynoczku – Пилам палиночку – Kapela Drewutnia
 7. Puste nia, mamiczko – Пусте ня, мамічко – Werchowyna
 8. Ne pidu ja – Не піду я – Orkiestra św. Mikołaja
 9. Świt, misiaczku – Сьвіт, місячку – Okmel
 10. Za horamy, za lisamy – За горами, за лісами – Kyczera
 11. Tycha woda – Тиха вода – Julia Doszna i Kapela Wereteno
 12. Hore małyniaczkom – Горе малинячком – Kapela Drewutnia
 13. A czyja to chyża – А чия то хыжа – Orkiestra św. Mikołaja
 14. Hora, hora – Гора, гора – Czeremszyna
 15. Jako tako – Яко тако – Serencza
 16. Horłyczka – Горличка – Kyczera
 17. Powedu konyka – Поведу коника – Werchowyna
 18. Kied ja iszow – Кєд я ишов – Orkiestra św. Mikołaja