To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Riabina
W STYRAWIERSKYJ DZIARIEWNI

KONADOR 2008


czasowo niedostępne

 1. Nie czaiła matuszka - pie¶ń weselna
 2. Kalina s malinaju - pie¶ń wojacka
 3. Łandysz - pie¶ń liryczna, miłosna
 4. Kapu¶cica - pie¶ń miłosna, dialogowa
 5. Prizawici ka mnie muzykanta - pie¶ń o trudnej miło¶ci
 6. Cieczot rieczka - pie¶ń miłosna o rozstaniu
 7. Łuczyna - ballada nostalgiczna
 8. Pripiewki - przy¶piewki weselne
 9. Kaciuszeńka - pie¶ń o tragicznej miło¶ci
 10. Natasza - pie¶ń rodzajowa
 11. Radziła minia mać siratoju - o tragicznej doli sieroty
 12. Ech wy dziewuszki - pie¶ń wojacka
 13. Za liesam - ballada
 14. Czto pod ławaju kuriaty - taneczna pie¶ń korowodowa

   Od 20 lat w Gabowych Gr±dach k. Augustowa działa folklorystyczny zespół Rosjan Starowierów - Riabina.
Na swojej drugiej płycie prezentuj± zarówno tradycyjny repertuar starowierski, jak i popularne od kilku pokoleń w lokalnym ¶rodowisku pie¶ni rosyjskie: ballady, pie¶ni miłosne, przy¶piewki czy ¶piewane korowody taneczne.

   The folk band of Russian Orthodox Old Believers, Riabina, has existed for 20 years in the village Gabowe Gr±dy near Augustów. On their second CD they sing traditional songs of the Old Believers as well as regional, popular, century-old Russian songs including ballads, wedding songs, ditties and dance song.

skład zespołu:
Marta Ancipow - ¶piew vocal
Zinida Ancipow - ¶piew vocal
Irena Fomin - ¶piew vocal
Anna Jefimow - ¶piew vocal
Maria Jefimow - ¶piew vocal
Wiera Jewdokimow - ¶piew vocal