To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Orkiestra ¶w. Mikołaja i Kapela Romana Kumłyka Czeremosz
HUCULSKIE MUZYKI

Agencja Artystyczna "NIKOLAUS" 2006

CD czasowo niedostępne

 1. Trembity i nuty werchowyńskie
 2. ¦piewanka "Oj dziłczyno kosiczyno"
 3. ¦piewanka starodawna i rumuńska hucułka
 4. Sołodeńka jabłoneczka
 5. Baba
 6. Kołysanka
 7. Ładkanie
 8. ¦piewanka "Wijut witry"
 9. Haja, haja
 10. ¦piewanki miłosne
 11. ¦piewanka o kolędowaniu
 12. Ples
 13. Kolęda "W niedilu rano"
 14. Kołomyjki zakarpackie
 15. Arkan
 16. Nuty "starowickie" i inne ¶piewanki


opis:WIRTU@LNE GʦLE
Płyta została uznana przez internautów za najlepsz± folkow± płytę roku 2006.


Huculskie muzyki
to oryginalny projekt muzyczny realizowany przez Kapelę Romana Kumłyka Czeremosz z Huculszczyzny i Orkiestrę ¶w. Mikołaja. Jego celem jest przede wszystkim wzajemna wymiana do¶wiadczeń, a efektem wspólny program koncertowy oparty na folklorze Karpat Wschodnich. Przedsięwzięcie to jest ukoronowaniem dotychczasowej wieloletniej współpracy (od 1993 roku) i przyjaĽni, a wynika z fascynacji bogactwem huculskiej kultury ludowej i osobowo¶ci±, a także niezwykłym talentem Romana Kumłyka.


wykonawcy:Roman Kumłyk - skrzypce, pasterskie instrumenty dęte, ¶piew
Bogdan Bracha - skrzypce, sopiłka, ¶piew
Marcin Skrzypek - cymbały, koboz
Stepan Pankiw - bajan
Agnieszka Kołczewska - bębny, instrumenty perkusyjne
Anna Bielak - skrzypce
Mikoła Iliuk - skrzypce
Piotr Majczyna - mandola, lira korbowa, gitara, ¶piew, dutar, zongora
Elżbieta Rojek - ¶piew
Wasyl Timczuk - cymbały
Robert Brzozowski - kontrabas