To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Robert Kanaan i Riabina
BIAŁE GOŁĘBIE

Towarzystwo Amicus, Białystok 2004

CD nakład wyczerpany

 1. Elektro - Gdież ty tam była 1
 2. Elektro - Gdie dievalsja
 3. Elektro - Guliała ja (Dla Zuzi)
 4. Elektro - Bywała osjenniej poroju
 5. Elektro - Czto wa towa kuma
 6. Elektro - U worotach gusi
 7. Elektro - Mołodast
 8. Elektro - Jabłoczko
 9. Elektro - Kinga (Gdie diewalsja instr.)
 10. Elektro - Wa łuzjach
 11. Elektro - Czumak
 12. Elektro - Gdież ty tam była 2
 13. Elektro - Czudnyj miesiac

„Białe gołębie” to tytuł spektaklu, który powstał podczas międzynarodowej artystycznej wymiany młodzieży „Intersztuka na wsi” w dn.17-27 sierpnia 2004 roku we wsi Żarnowo k/ Augustowa. Wydawnictwo jest podsumowaniem tych działań.
W pierwszych dniach warsztatów uczestnicy spotkali się ze Staroobrzędowcami, słuchali i rozmawiali o ich kulturze i religii, odwiedzili molennę (świątynię), poznali życie codzienne staroobrzędowców w miejscowościach Bór i Gabowe Grądy...
Pod kierunkiem specjalistów: Artura Romańskiego (aktor Teatru Animacji w Poznaniu), Bogdana Marszeniuka (artysta plastyk, pedagog MDK w Białymstoku), Roberta Kanaana (muzyk, kompozytor muzyki teatralnej) powstał spektakl „Białe gołębie”. Premiera spaektaklu odbyła się 25.08.2004r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie.
Płyta zawiera elektroniczne transformacje tradycyjnych pieśni Staroobrzędowców.

Nagr. Warszawa 2000r. – zespół „Riabina”
Studio Roberta Kanaana, Poznań 2004r./real. Robert Kanaan
Grafika, zdjęcia, skład publikacji: Katarzyna Matuszkiewicz
Skład:
Robert Kanaan i zespół staroobrzędowców „Riabina”