To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Anya Jagielska - TRIO COMTESSA
CANTIGAS DE AMIGO
Songs to a lover - Medieval women's songs

Anya Records 2008

CD - 39 zł Dodaj do koszyka

 1. Martin Codax XIII century: Cantigas de Amigo – No I
 2. Martin Codax: Cantigas de Amigo – No II
 3. Martin Codax: Cantigas de Amigo – No III
 4. Anonym XIV century: Le Estampie Real No VII
 5. Martin Codax: Cantigas de Amigo – No IV
 6. Martin Codax: Cantigas de Amigo – No V
 7. Martin Codax: Cantigas de Amigo – No VI
 8. Martin Codax: Cantigas de Amigo – No VII
 9. Anonym XIV century: Le Estampie Real No III
 10. John Lescurel XII century: Douce amour confortez moi
 11. Anonym XIII century: Toute seule passerai, Soufres maris
 12. Anonym XIII century: Reverdie
 13. Anonym XIII century: Toute seule, Por coi me bait mes maris
 14. Anonym XIV century: Lamento do Tristano
 15. Contessa de Dia XII century: A'chantar


opis:CANTIGAS DE AMIGO
Songs to a lover - Medieval women's songs


Płyta "Cantigas de Amigo" - Pieśni do Przyjaciela - Średniowieczne pieśni kobiece to historia o miłości opowiedziana językiem średniowiecznych pieśni hiszpańskich i francuskich - muzyczna opowieść o uczuciach widzianych oczyma kobiet.

Płytę otwiera najstarszy zachowany w Hiszpanii cykl pieśni miłosnych: "Cantigas de Amigo" - "Pieśni do Przyjaciela" Martina Codaxa, hiszpańskiego muzyka i poety. Jest to zbiór siedmiu pieśni, które opowiadają o przeżyciach młodej dziewczyny z nadmorskiej miejscowości Vigo czekającej na próżno na powrót swego ukochanego.

Dalej opowieść przenosi się na tereny średniowiecznej Francji, gdzie towarzyszą nam pieśni trubadurów i truwerów - niektóre pełne smutku i rozpaczy, inne zaś dowcipne, a nawet frywolne. Płytę kończy utwór słynnej trubadurski Contessy de Dia: A chantar - pieśń, która jest lamentem z powodu zdrady kochanka...

Kobieta, która kocha, tęskni, cierpi, skarży się, ale też i bawi, flirtuje, zadaje rany to barwny portret namalowany poetyckim tonem średniowiecznej liryki.

Na płycie usłyszymy rozmaite gatunki muzyczne i literackie - aranżacje wszystkich utworów są dziełem zespołu.CANTIGAS DE AMIGO
SONGS TO A LOVER - Medieval women's songs


The CD CANTIGAS DE AMIGO - Songs to a Lover is a story about love narrated in the language of Medieval Spanish and French songs - a musical story about emotions in women's heart.

The CD begins with the oldest Spanish series of love songs "Cantigas de Amigo" - "Songs to a Lover" composed by the Spanish musician and poet Martin Codax. It consists of seven songs which tell a story about the feelings of a young girl from a small village Vigo who is waiting in vain for her lover's return.

Then the story moves to Medieval France, where we are accompanied by songs of Troubadours and Trouvers - some of them full of grief and sorrow, others witty or even frivolous. The CD ends with the song of the famous Troubadess Comtessa de Dia: "A chantar", which is a lamentation caused by her lover's unfaithfulness...

A woman who is missing her lover, suffering, complaining but she is also playing, flirting and hurting him is a colourful portrait painted with a poetic tone of Medieval lyric.

On the CD we will hear various musical and literary genres - the arrangements of all the pieces are made by the consort.skład zespołu:Anna Jagielska - sopran soprano, harfa gotycka gothic harp, kierownictwo muzyczne artistic direction
Marta Stanisławska - cymbały dulcimer, instrumenty perkusyjne percussion instruments
Judyta Wrona-Tupczyńska - fidele średniowieczne mediewal fidels


Trio Comtessa:Zespół muzyki dawnej COMTESSA posiada bogaty i różnorodny repertuar, w którym szczególne miejsce zajmuje muzyka średniowiecza. W swoich wykonaniach zespół dąży nie tylko do wiernej rekonstrukcji muzyki przeszłości, ale też poszukuje nowych, intrygujących współczesnego słuchacza interpretacji niezwykłego świata muzyki dawnej.