To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wyświetlić całą stronę

Strune
TRADITIONAL MUSIC FROM MACEDONIA

ARC Music


czasowo niedostępne

 1. Zajdi, zajdi, jasno sonce (žalaj goro, žalaj sestro) Sun setting brightly   5:52
 2. Ne pribiraj mila majko strojnici Mother, don't look for a suitor   4:32
 3. Sirak se Stojan razbole Stojan falls ill   2:09
 4. Dvajspetorka Dance in 25/8 rhythm   3:31
 5. Gugutka guka The pigeon   3:10
 6. Se zapali Mace planinata Mount Maca is burning   2:52
 7. Marijo mori kumrijo Maria   3:31
 8. Aj iznikna mi badem drvo A tree has grown   2:42
 9. Makedonsko oro Macedonian dance   3:49
 10. Po drum odam majče Walking in the street   3:28
 11. Snošti si mila mamo Last night, mother   2:35
 12. Blaguno dejče Girl   4:18
 13. So maki sum se rodila I was born in sadness   4:20
 14. Nevesto, mori nevesto Oh bride   3:17
 15. Se zapali pile Treno A fire broke out   3:05
 16. Filizo, mome Filizo Filizo   4:16
 17. Zlestosko Dance from Zletovo   2:49
 18. Ludo mlado šekerlija Crazy young sweetheart   3:51
 19. Bre vodeni are Hey, Miller   3:02
 20. Dračevka Dance from Dra evo   2:47

   Tradycyjne pieśni i utwory instrumentalne z Macedonii. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech muzyki macedońskiej jest wielka różnorodność rytmiczna. Zespół Strune został założony w 1997 roku Ljubena Dimkaroskiego.
   Strune (the name means "Strings") is an ensemble of instrumentalists and male and female vocalists. The album title suggests they are rural with only a couple of performers. In reality, they are urban with a classical background and university training. They are more like a small orchestra, with six musicians who between them play accordion, two violins, guitar, lute, banjo, trumpet, double bass, and indigenous drums. This kind of group is descended from an ensemble from the Ottoman era, but the instruments have been updated and Westernized. The instrumental texture and body are almost orchestral, very full and rich; the singing is good, not great, and sometimes it gets in the way of the great instrumental sound.

skład zespołu:
Snežana Dimkaroska - vocals, violin, tambourine
Ljuben Dimkaroski - vocals, trumpet, tapan
Branko Orlič - guitar
Narcis Salihović - violin
Žarko Vojinović - accordion
Zlatko Magdevski - double bass