To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Czeremszyna
U¦MIECHNIJ SIĘ

Czeremszyna 2008


CD - 45 zł   Dodaj do koszyka

 1. Czorny oczka
 2. Chmel
 3. Oj po brodu
 4. Woły
 5. Ty dywczynońka
 6. Oj u poli
 7. I szymyt i hude
 8. Kupała
 9. Lon
 10. Husońki

 11. bonus tracks:
 12. Boże, boże
 13. Wiarhinieczka
 14. Ty dywczynońka / slow
 15. Juria
 16. Lipka

      […]
     Dotychczasowa dyskografia zespołu zawierała materiał złożony z pie¶ni ¶piewanych w gwarze, jednak zawsze powtarzali¶my wędruj±c z nasz± muzyk± po różnych mniej lub bardziej odległych zak±tkach ziemi, że na Podlasiu z którego wywodzi się Czeremszyna współżyj± ze sob± różne kultury: Ukraińcy, Białorusini, Polacy, Cyganie, Tatarzy, Litwini.
     Chcieliby¶my, aby nasza muzyka ł±czyła ludzi, dawała rado¶ć, była odskoczni± od prozy dnia codziennego. Umie¶cili¶my również, maj±c nadzieję ku Państwa uciesze, utwory z folkloru polskiego, w których słychać cygański zadzior, czy tatarsk± swawolę. […]

skład zespołu:
Barbara Kuzub-Samosiuk – akordeon, sopiłki, fujara słowacka, tamburyn, ¶piew
Magdalena Zinkow-Antoniuk – instrumenty perkusyjne, ¶piew
Magdalena Waszczuk – sopiłki, ¶piew
Julita Charytoniuk – ¶piew
Joanna Grabowska – ¶piew
Mirosław Samosiuk – basbałałaja, drumla, instrumenty perkusyjne, ¶piew
Krzysztof Sawicki – gitara, mandolina
Marek Ławreszuk – skrzypce
Romuald Rakowski – zestaw perkusyjny

go¶cinnie:
Andrzej Kuzub – mandolina (12, 14), ¶piew (11, 14, 15)
Maria Zdrajkowska (Musiuk) – ¶piew (12, 14)
Zmicier Wajciuszkiewicz – gitara, ¶piew (12, 14)

utwory 12 i 14 nagrano w kwietniu 2005 r. w Studio Rembrandt Polskiego Radia Białystok w ramach projektu „Dla Ludzi i Puszczy”