To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Andrzej Bieńkowski
1000 KILOMETRÓW MUZYKI
WARSZAWA - KIJÓW

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 2009

CD czasowo niedostępne

  Spis tre¶ci:
  A o co się rozchodzi głównie?
  - jak powiedział muzykant na pro¶bę o nagrania - s. 14
  Zeszyty etnograficzne:
  1999 - s. 60
  2000 - s. 62
  2001 - s. 94
  2002 - s. 122
  2003 - s. 152
  2004 - s. 178
  2005 - s. 210
  2006 - s. 230
  2007 - s. 248
  2008 - s. 270
  2009 - s. 280

  Spis CD:
 1. Oberek ¦piewak
  Kapela Stanisława Skiby. Rawskie 1987
  ["Ostatni wiejscy muzykanci"]
 2. Mazurek
  Kapela Józefa Bębenka. Radomskie 1986
  ["Czas harmonii"]
 3. Mazurek
  Kapela braci Meto. Rawskie 1982
  ["Mety graj±"]
 4. Polka
  Kapela Fiderków. Opoczyńskie 1984
  ["Koniec basów"]
 5. Pie¶ń dziewczęca
  ¦piewaczki z Dani± Czekun. Ukrainia 2004
  ["¦piewy Polesia"]
 6. Oberek
  Kapela Stanisława Klejnasa. Rawskie 1986
  ["Cztery strony Rawy"]
 7. Polka
  Kapela Józefa Kędzierskiego. Radomskie 1983
  ["Kajocy"]
 8. Pie¶ni weselne
  ¦piewaczki z Zamchu, Lubelskie, Roztocze 2004
  ["Jad±c przez Roztocze"]
 9. Pie¶ń kawalerska
  ¦piewaj± bracia Szumiło. Ukraina, Roztocze 2009
 10. Mazurek
  Kapela braci Tarnowskich gra podczas wernisażu wystawy Andrzeja Bieńkowskiego w Potworowie. Radomskie 2009

ksi±żka z płyt± CD

oprawa twarda, 300 stron, 300 fotografii, w tym 100 archiwalnych (dotycz± tradycyjnej kultury, muzyki wiejskiej Polski i Ukrainy), format 200 x 255 mm
redakcja - I. Janowska, M. Bieńkowska
projekt graficzny - Lech Majewski Studio
ISBN 978-83-60623-58-9, Warszawa 2009

   Ksi±żka 1000 kilometrów muzyki powstawała w latach 1999-2009, to kontynuacja badań nad muzyk± i kultur± wiejsk± Andrzeja Bieńkowskiego, opis funkcjonowania tej kultury teraz i ¶ladów po niej. Dotyczy głównie Polski centralnej, Lubelszczyzny, z czasem badania sięgaj± Ukrainy (Polesie, Wołyń, ukraińskie Roztocze).
   Byli¶my krajem wielokulturowym (tradycja polska, żydowska, ukraińska). Zacierały się granice między s±siadami, wszystko się mieszało, trwała trudna koegzystencja tych kultur. Dawniej bole¶nie i trudnie, ale byli¶my wszyscy razem. Lata izolacji Polski odsunęły w zapomnienie wielokulturow± tradycję. Co dzi¶ ocalało z tego tygla? Co zostało przyjęte jako własne, a co zgubione, zapomniane?