To jest tylko fragment strony.
kliknij tu aby wy¶wietlić cał± stronę

Andrzej Bieńkowski
¦PIEWY POLESIA
UKRAINA

Muzyka odnaleziona 2008


nakład wyczerpany

 1. Rejon Zariczne, 2003
 2. Rejon Zariczne, 2003
 3. Rejon Sarny, 2006
 4. Rejon Kamin Kaszyrski, 2007
 5. Rejon Olewsk, 2006
 6. Rejon Owrucz, 2006
 7. Rejon Dubrowica, 2004
 8. Rejon Kamin Kaszyrski, 2007
 9. Rejon Rokitne, 2005
 10. Rejon Dubrowica, 2003
 11. Rejon Rokitne, 2006
 12. Rejon Rokitne, 2006
 13. Rejon Zariczne, 2004
 14. Rejon Rokitne, 2006
 15. Rejon Rokitne, 2006
 16. Rejon Dubrowica, 2004
 17. Rejon Olewsk, 2005
 18. Rejon Ratne, 2007
 19. Rejon Dubrowica, 2003
 20. Rejon Kowel, 2007
 21. Rejon Czarnobyl, 2005
 22. Rejon Dubrowica, 2004
 23. Rejon Rokitne, 2006
 24. Rejon Sarny, 2005
 25. Rejon Rokitne, 2006
 26. Rejon Kowel, 2007

ksi±żka z płyt±

Dzień krótki i te upiorne czekania na skorumpowanych granicach. Noc nas zastaje na jakiej¶ bocznej, połamanej drodze. Każda próba szybko¶ci powyżej 40 km na godzinę kończy się waleniem spodem samochodu o kamienie. PóĽn± noc± docieramy do ciemnej, tajemniczej, już pozornie ¶pi±cej wsi. Tu mieszka Dania Czekun, nie słyszałem, jak ¶piewa, choć mówiono mi, że jest znakomita. Tak rozpoczęła się nasza przygoda na Ukrainie, która trwa do dzi¶.

Nagrali¶my i sfilmowali¶my 40 grup ¶piewaczych, wiele obrzędów i uroczysto¶ci we wsiach, sporo kapel weselnych, dudarów i kobiet ¶piewaj±cych w pojedynkę. To za duży materiał, żeby umie¶cić go na jednej płycie, chcemy wydać ich serię.

wykonawcy:
Domynika Czekun, Natalia Czekun, Nadia Petrowec (1)
Zespół Tatiany Waskowicz (2)
Zespół Wasyla Zinowiewicza Żabcziika (3)
Zespół Marii Demianiwnej Bosak (4)
Zespół Marii Łukaszownej Kuzmicz (5)
Zespół Marii Michajłowej Dub (6)
Iwan Petrowec (7)
Jewdokija Panaszewna Trindziuk i Hanna Antoniuk (8)
Zespół Tani Ruskiej (9)
Zespół Anastazji Czumuniewicz (10)
Zespół Ustiny Andrejewny Krepiec (11)
Fiedora Bogaszenko (12)
Zespół Tatiany Waskowicz (13)
Zespół Fiedory Bogaszenko (14)
Zespół Stiepana Kuzmicza Sergijowicza (15)
Zespół Olgi Czudynowicz (16)
Olga Niniczuk (18)
Nadia Jewsonowycz, Anastazja Czumuniewicz, Hanna Czumuniewicz (19)
Katerina Repeta (20)
Zespół Poliny Sydorenko (21)
Zespół Marii Andrejewnej Jewhimec (22)
Zespół Ustiny Krepiec (23)
Zespół Wasyla Zinowiewicza Żabczyka (24)
Oleksander Pawłowicz Czumuniewicz - dudka, ¶piew (25)
Zespół Galiny Wasyliewnej Sawiniuk (26)